۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

هر خیری می‌خواهی اینجاست!

هر خیری می‌خواهی اینجاست!

سعادت می خواهی!؟
خوشبختی می خواهی!؟
آرامش می خواهی!؟
زندگی خوب می خواهی!؟
هر چه می خواهی تو این مسیر دنبال کن، خدای متعال بهت عنایت می کند.

فصل استقرار

فصل استقرار

به برکت این نسل و این فصل، ما بیش از ۴ دهه را پشت سر گذاشته ایم.

کو مجاهده ما؟

کو مجاهده ما؟

خدای متعال خیلی منت بر ما گذاشته است که ما را در این جمع، در دل شیعه قرار داده است. این همه برکات پس کی می خواهیم استفاده کنیم!؟

حرکت به سمت خویشتن حقیقی

حرکت به سمت خویشتن حقیقی

آن وقت استکه خودش را، خود موجودش را پیدا می کند و شروع می کند به حرکت کردن به سمت خودی که ظرفیت آن را دارد