۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

برگزاری جلسات گروه های علمی در پژوهشکده اخلاق و تربیت اسلامی دارالهدی مطلب ویژه

برگزاری جلسات گروه های علمی در پژوهشکده اخلاق و تربیت اسلامی دارالهدی مطلب ویژه

خبر: برگزاری جلسات گروه های علمی در پژوهشکده اخلاق و تربیت اسلامی دارالهدی همزمان با شکل‌گیری گروه‌های علمی پژوهشکدة اخلاق و تربیت  اسلامی، محققین به انتخاب موضوع تحقیق پرداختند و اینک در حال تکمیل طرحنامه تفصیلی پژوهش هستند تا بعد از تأیید از جانب مدیر گروه، به پژوهش در آن موضوع بپردازند.‌ همچنین برای اعضای […]